2021 Akademik Kurul Hk.

 

Sunuculuğunu Bölümümüz Arş. Gör. Dr. Seda CANİKLİ'nin üstlendiği 2021 Akademik Genel Kurul toplantısında, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer YILMAZ ve Dekanımız Prof. Dr. Halit KESKİN yaptıkları konuşmalar ile İİBF'nin bugününü değerlendirip geleceği ile ilgili çok olumlu mesajlar verdiler.

Tüm Haberler