İşletme Bölümü Akademik Kadro

Prof. Dr. Salih DURER

L. : Uludağ Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Finansal Piyasalar ve Kurumlar , Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Bankacılık

 

Prof.Dr. Halit KESKİN

L. : Atatürk Üniversitesi

DR : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Esin CAN

L. : Marmara Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası İşletmecilik, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA

L. : Uludağ Üniversitesi

DR: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

L. : Boğaziçi Üniversitesi

DR : Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kariyer Yönetimi, Örgütsel Değişim Yönetimi, Örgüt Gelişimi, Yükseköğretim Yönetimi

Prof. Dr. Güler ARAS

L. : Anadolu Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Prof.Dr. Yonca GÜROL

L. : İstanbul Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon

Prof.Dr. Cemal ZEHİR

L. : Marmara Üniversitesi

DR : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Yönetim, Organizasyon ve Girişimcilik, Toplam Kalite Yönetimi

Prof.Dr. Selim AREN

L. : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

DR : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: Davranışsal Finans, Finansal Risk Yönetimi, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK

L. : İstanbul Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Matematik Programlama, Bulanık Karar Verme ve Yöneylem Araştırması 

Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ

L. : Marmara Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mali Tablo Analizi , Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN

L. : Anadolu Üniversitesi

DR : Stevens İnstitüte of Technology

Araştırma Alanları: Yenilik Yönetimi, Davranış Bilimleri, Ürün Geliştirme.

Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN

L. : Yıldız Teknik Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Muhasebe

Prof. Dr. Emel ESEN

L. : Yıldız Teknik Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Pozitif Örgütsel Davranış, Kurumsal İtibar, İşveren Markası

Prof. Dr. Ceren ERDİN

L. : Marmara Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Çok Kıstaslı Karar Verme

Doç. Dr. Turhan ERKMEN

L. : Marmara Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örgüt Kültürü, Psikolojik Sermaye, Örgütsel Vatandaşlık

Doç. Dr.Pınar BÜYÜKBALCI

L. : İstanbul Üniversitesi

DR : Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası İşletmecilik, Stratejik Yönetim, Girişimcilik

Doç.Dr.Yasemin BAL

L. : İstanbul Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış

Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA

L. : Yıldız Teknik Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Pazarlama, Marka Yönetimi

Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL

L. : Kocaeli Üniversitesi

DR : İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Üretim Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Kalite ve Üretim Yönetimi

Doç.Dr. Serdar BOZKURT

L. : Marmara Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Uygulamaları, Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları

Doç.Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU

L. : Karadeniz Teknik Üniversitesi

DR : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Proje Yönetimi, İşletme Tarihi, Bibliyometrik Analiz

Doç.Dr. Murat ÇEMBERCİ

L. : Uludağ Üniversitesi

DR : Gebze Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Doç.Dr. Özlem KUTLU FURTUNA

L. : Yıldız Teknik Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Doç.Dr. Ayşe DEMİRHAN

L. : Marmara Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sayısal Yöntemler, Nicel Karar Yöntemleri 

Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN

L. : İstanbul Üniversitesi

DR : Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Özel Hukuk, Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU

L. : İstanbul Üniversitesi

DR : Zürih Üniversitesi

Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY

L. : Uludağ Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Muhasebe ve Denetim

Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR

L. : Yıldız Teknik Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnovasyon Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI

L. : Yıldız Teknik Üniversitesi

DR : İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Pazarlama, Pazarlama Araştırmaları