Komisyonlar

Erasmus Koordinatörleri:                                       Erasmus Staj Komisyonu:                            Staj Komisyonu:          

Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖZKAYA                               Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU                       Doç. Dr. Serdar BOZKURT

Arş. Gör. Dr. Tuğba KARABOĞA                           Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN                          Dr. Öğr. Üye. Gökmen GÜNDOĞDU

Arş. Gör. Ece ÖZER ÇİZER                                   Dr. Öğr. Üye. Hasan Ali KAPLAN                Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali ÖZKÖK