MİSYON & VİZYON

VİZYON

Evrensel değerleri benimsemiş girişimci ve yönetici yetiştirmek.

MİSYON

Evrensel değerlere donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve bilimsel araştırmaya öncülük eden bir bölüm olmak.