Bölüm Başkanı

Değerli Öğrencilerimiz,

2004 yılında mezun olduğum Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümüne Bölüm Başkanı olarak atanmak benim için mutluluk verici ve gurur kaynağı oldu.  
Yaşam boyu öğrenmenin, dijitalleşmenin, yeni eğitim modellerinin, üniversite-sanayi işbirliğinin
hakim olduğu iş dünyasında, özellikle potansiyel işgücü nezdinde istenen niteliklere sahip olma,
geleceğin işlerinin getireceği yetkinlikleri kazanma, rekabet avantajı yaratma ve farklı olma idealleri
aranmaktadır. Bu doğrultuda bir marka olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, araştırma ve geliştirme,
eğitim ve toplumsal sorumluluk hedefleri kapsamında, İşletme bölümü öğrencileri ve geleceğin
mezunları olarak bu kültürde, bu idealleri gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atacağınıza
inancımız sonsuzdur.
 
Saygılarımla
 
Prof. Dr. Emel Esen