İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

İşletme Yönetimi doktora programı, öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmayı amaçlayan program kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Program her sene güz ve bahar döneminde öğrenci kabul etmektedir. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Bu programdan mezun olmak için;

  • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin;
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
  • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin;
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavı, tez önerisi, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

 

​Detaylı bilgi için lütfen http://www.sbe.yildiz.edu.tr/ sayfasını ziyaret ediniz.

İşletme Yönetimi Doktora programı ders içerikleri için lütfen http://www.bologna.yildiz.edu.tr/ adresini inceleyiniz.