Ana içeriğe atla

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZLİ)

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü tarafından İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim tezli yüksek lisans programları sunulmaktadır. Programlar her sene güz ve bahar dönemlerinde öğrenci kabul etmektedir.

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı:  İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, kurum içi, birimler arası ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri teknolojileri her düzeyde kullanan, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak evrensel verilere ulaşmayı ilke edinmiş araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları alanındaki problemlere ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen ve çözüm önerileri geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı: Bu programın amacı programı bitiren öğrencilerin aşağıda listelenen temel teorik bilgilere ve uygulamalı becerilere sahip olmasını sağlamaktır;

 

  • Kişisel ve kurumsal girişimcilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kurum içinde girişimcilik ve yenilikçilik ikliminin dinamiklerini ölçme ve iyileştirme tekniklerini kullanabilmek,
  • İş kurma, yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda bilgi ve fikir sahibi olmak,
  • Girişimcilik teorisi ile ilgili iktisat, finans ve yönetim teorileri ve temel kavramlara hâkim olmak,
  • Yaratıcı ve yenilikçi iş fikirleri geliştirme teknikleri hakkında farkındalık sahibi olmak ve ilgili uygulama süreçlerini yönetebilmek.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programları ders içerikleri için lütfen http://www.bologna.yildiz.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

Detaylı bilgi için lütfen http://www.sbe.yildiz.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.