Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

İşletme Lisans programının kabul şartları nedir?

             ÖSYM kılavuzunda her yıl yenilenen kabul şartlarını bulabilirsiniz.

İşletme Bölümü Lisans programı öğrenci kontenjan sayısı kaçtır?

Öğrenci kontenjan sayısı ÖSYM tarafından belirlenmekte olup değişiklik gösterebilmektedir. Kontenjanlar ile ilgili bilgiler için ÖSYM’nin sayfasını takip edebilirsiniz.

Bölüm ile ilişkili öğrenci kulüpleri nelerdir?

                   http://www.kultur.yildiz.edu.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Staj Yapmak Zorunda mıyım?

                Bölümümüzde staj gönüllük esaslıdır. Staj yapma zorunluluğu yoktur.

Eğitim sırasında değişim programlarıyla yurtdışına gitmek mümkün müdür?

                Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarıyla gerekli şartlar sağlanınca gidilebilir.

Bölüm ders planlarında yer alan derslerin içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

   İşletme Bölümü Lisans Ders İçeriklerini http://www.bologna.yildiz.edu.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Öğretim elemanlarına nasıl ulaşabilirim?

İşletme Bölümü öğretim elemanları hakkındaki bilgilere  http://www.isl.yildiz.edu.tr/personel/1/1 linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sayfalarında yer alan iletişim bilgileri üzerinden de ilgili öğretim üyesi ile iletişime geçebilirsiniz.

İşletme Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe mi yoksa İngilizce midir?

İşletme Bölümü’nde derslerin %30’u İngilizcedir. Tamamı Türkçe program değildir. Bu sebeple İngilizce hazırlık okunması zorunludur. İlk kayıt işlemlerinden sonra belirlenen ve ilan edilen tarihte İngilizce sınavına girilir ve ardından hazırlık okunduktan sonra fakülte dersleri başlar. İngilizce hazırlık süreci ile ilgili detaylı bilgiler için Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu’nun web sayfasını inceleyebilirsiniz ve yapılacak sınavla ilgili takvimleri oradan takip edebilirsiniz.

Bölüm lisansüstü programları nelerdir?

İşletme Bölümü’nde yer alan lisansüstü programlar hakkındaki ayrıntılı bilgiye Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

İlk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde Fakültemizde yapılmaktadır. Fakültemizi kazanan öğrenciler kayıt için gerekli bilgi ve belgelere Fakültemiz ve Üniversitemiz web sayfasından ulaşabilir. Kayıtlar yüz yüze veya E-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-devlet üzerinden kayıt yaptırmak istemeyen öğrenciler sayfamızda yayınlanan belgelerle kayıt tarihleri içinde şahsen de yaptırabilirler.

Kayıt yenileme işlemi sırasında neler yapılmalıdır?

Obs ’de ders kayıt işlemi yapılmalıdır. Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?

             Evet eder.

Süresi içerisinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?

Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini nereden öğrenebiliriz?

Kayıt yenileme, final ve diğer sınav tarihlerinin yer aldığı akademik takvime http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/3 adresinden ulaşabilirsiniz. Ara sınavların tarihleri ise her yarıyılın 8. haftası ara sınav haftası olarak belirlenmiş olup 8. haftada lisans ve lisansüstü dersler yapılmayacaktır.

Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle alınmalı mıdır?

                 Zorunlu dersi öncelikli almak gerekmektedir.

Ekle-sil haftasında dilekçe ile kayıtlandığım derslerimi OBS' de göremiyorum. Ders imza listesinde adım çıkmıyor ne yapabilirim?

Ders ekleme-silme işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sisteme eklenir.  Ders değişiklikleriniz onaylandıktan sonra Dekanlığımız’dan bilgi alabilirsiniz.

Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik (yerel) ders alabilirler. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) yerel kredi üzerinden hesaplanır. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.

Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Geçmiş olduğu dersi yükseltmeye alıp o dersten başarısız olursa ne olur?

             En son alınan not geçerli olur.

Alttan aldığım dersim dönem dersi ile çakışıyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

             Alttan olan zorunlu dersinizi öncelikle almalısınız. Çakışan dersleri alamazsınız.

Güz ve bahar dönemlerinde üstten ders alabilir miyim?

 1. Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.
 2. 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıftan ders alamazlar.

Daha önce geçmiş olduğum bir dersi yükseltmek için tekrar alabilir miyim?

             Evet alabilirsiniz.

Ders kayıt döneminde almış olduğum dersi/dersleri ekle-sil haftasında değiştirebilir miyim?

 Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasında kayıt döneminde aldıkları dersleri silebilir veya yeni ders eklemesi yapabilir.

Ara sınava girmeden finale girilir mi?

 Evet. Vize sınavına giremeyen öğrenci Final sınavına girebilir. Vize sınav notu -0- (sıfır) kabul edilir.

Bütünleme sınavına girmek için şartlar nelerdir?

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

Yarıyıl sonu (Final) sınavına hangi öğrenciler giremez?

Devamsızlıktan kalan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve bu öğrencilerin ilgili derse ait başarı notu (F0) olarak bilgi sistemine işlenir.

Hangi mazeretler mazeret sınavı için geçerlidir?

Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

 • Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;
 • Trafik kazası ve doğal afetler durumunda sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.
 • Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;
 • Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,
 • Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde mazeret sınavı hakkı verilir.
 • Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu hakların ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler için Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) inceleyiniz.

Notların ilanından sonra kaç gün içinde itiraz dilekçesi verilebilir?

Öğrenci, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde bağlı olduğu Fakülte dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.

Tek ders sınavına ne zaman katılabilirim? Sınava katılmak için ne zaman başvurmam gerekir?

                Akademik Takvimde belirtilen günlerde başvuru yapmanız gerekmektedir.

Tek Ders Sınavında Geçme Notu Nedir?

               Tek Ders Başarı notu CC.

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla kaç dönem kayıt dondurabilir?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Azami öğrenim süresi ne kadardır?

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl (8 yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi (14 yarıyıl) yıldır.

Azami öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa ne olur? Sınav hakkı verilir mi?

Mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu derslerden hiç almadığı ders sayısı en fazla beş olan ve bu derslerin yanı sıra daha önce ders kaydı yaparak F0, FF, FD, DD notu ile başarısız dersleri olan öğrencilere; F0, FF, FD, DD notu ile başarısız tüm dersleri için toplam iki ek sınav hakkı verilir.

İşletme Lisans programından mezuniyet şartları nelerdir?

Öğrencinin mezuniyete hak kazanması için, bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmalarına ait belirlenen yerel kredi ve minimum 240 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olması gereklidir.

Diploma alınırken hangi belgeler verilir?

 • İlişik kesme işlemi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrencinin herhangi bir borcu bulunması durumunda (harç, kütüphane, uzem vs.) ilgili birimlere  yönlendirme yapılmaktadır.
 • Öğrenci Kimlik Kartının teslimi (Öğrenci Kimlik Kartı kayıp olan öğrencilerimizin Emniyet biriminden alınan, “öğrenci kimliğinin kaybolduğuna ya da çalındığına dair yazı veya tutanak” getirmesi gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı veya Pasaport veya Evlilik Cüzdanı belgesinin aslının ibrazı,
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerden T.C. Başbakanlık Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığından burs alanlar, bursunun kesildiğini gösterir belge getirmeleri gerekir.

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda neler yapılacağına ilişkin bilgilere ulaşmak için linke tıklayınız. http://www.ogi.yildiz.edu.tr/images/files/ytu.pdf

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir. Sonrasında kaydı silinir.

OBS 'ye giriş şifremi unuttum, ne yapmam gerekir?

                obs@yildiz.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir.

Öğrenci belgesini nerden alabilirim?

Öğrenci belgenizi doğrudan e-devlet üzerinden alabileceğiniz gibi Dekanlığımızdan da alabilirsiniz.

Transkript belgesini nerden alabilirim?

Transkript belgenizi doğrudan e-devlet üzerinden alabileceğiniz gibi Dekanlığımıza giderek de alabilirsiniz.

 Öğrenci kimlik kartı nerden alınır? Kaybolması durumunda ne yapmalıyım?

Bölüm Sekreterliğinden alabilirsiniz. Kaybolan kartlarınız ile ilgili olarak E-yıldız ofisine başvurmanız gerekmektedir.

Form ve dilekçelere nasıl erişebilirim?

Form ve dilekçelere Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü-Formlar sayfasından (http://www.kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339) ulaşabilirsiniz.

Yatay geçiş nedir ve çeşitleri nelerdir?

                http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Yatay Geçiş şartları nelerdir?

Yatay Geçiş şartları ve istenilen belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında (http://www.ogi.yildiz.edu.tr/) yayınlanmaktadır.